Logo Cornus spol. s r.o.

Účetnictví

Externí zpracování účetních dokladů malým a středním firmám a podnikatelům

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih
 • účetní deník
 • hlavní kniha
 • seznam závazků a pohledávek
 • roční účetní uzávěrka
 • daňové přiznání
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH
 • zpracování ostatních daní – daň silniční, daň z nemovitostí aj.
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování klienta na úřadech

Externí zpracování personalistiky a mezd

 • zpracování předaných mzdových dokladů a vedení všech zákonem stanovených přehledů
 • mzdové listy
 • evidenční listy
 • přihlášky a odhlášky na ČSSZ
 • přihlášky a odhlášky na zdravotních pojišťovnách
 • daňové přehledy
 • pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • dohody o hmotné odpovědnosti
 • rekapitulace a sumáře
 • přehledy dle potřeb klienta
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování klienta na úřadech