Logo Cornus spol. s r.o.

Ekonomický software

Modul účetnictví
 • vstupy, periodické vstupy, integrace, periodické integrace
 • účetní deník
 • předvaha
 • výkazy
 • přiznání DPH
 • přiznání k dani z příjmů
 • náklady a výnosy
 • saldokonta
 • zakázky
 • komunikace s bankou
 • export dat
Modul personalistika a mzdy
 • evidence personálních a mzdových dat
 • výpočet mezd
 • pořízení vstupů a výpočet hrubé mzdy dle požadavků zákazníka
 • měsíční a roční přehledy mzdových složek
 • výpočet průměrů pro náhrady
 • bankovní příkazy
 • penzijní pojištění, komunikace s penzijní společností
 • životní pojištění, komunikace s pojišťovnou
 • insolvence
 • evidenční list
 • mzdový list
 • roční archivy
 • roční zúčtování daně z příjmu
 • potvrzení o příjmech
 • zákonné pojištění
 • komunikace s ČSSZ
 • komunikace s VZP a Portálem zdravotních pojišťoven
 • integrace do účetnictví
Modul fakturace
 • faktury vydané
 • faktury přijaté
 • odběratelé a dodavatelé
 • kurzovní lístek
 • pořizovací formuláře dle potřeb zákazníka
 • deníky a sumáře
 • roční archivy
 • úhrady a komunikace s bankou
 • saldokonto
 • integrace do účetnictví
Modul pokladna
 • pokladní deník
 • předkontace, soupisy DPH
 • roční archivy
 • integrace do účetnictví
Modul majetek
 • drobný hmotný majetek
 • hmotný majetek
 • inventurní seznamy
 • roční archivy
 • integrace do účetnictví
Modul banka
 • převodní příkazy
 • opakované úhrady
 • převod dat do volitelné banky
 • integrace do účetnictví